uchebnaШести март е обявен за неучебен ден в Сливенска община със заповед на кмета Стефан Радев. В този ден няма да има занятия за всички училища на територията на общината.

Целта е превенция на риск от повишаване на заболелите от остри респираторни заболявания.

Заповедта е сведена до знанието на началника на Регионално управление на образованието–Сливен Милена Чолакова и до  директорите на училищата на територията на Община Сливен  за сведение и изпълнение.

"Нека всеки спазва препоръките на медицинските специалисти за предпазване от заразяване и се грижи за себе си и околните, за да се ограничи разпространението на остри респираторни заболявания", се казва още в съобщението.