ПМГГазификацията в детските градини, ясли и училища в Сливен ще бъде завършена, обеща Йордан Лечков. В почти всички учебни заведения са взети мерки за повишаване на енергийната ефективност. Това се отнася и за по-голямата част от детските градини и ясли. Поставена е изолация и е сменена дограмата, което е довело и до намаляване на разходите.
„Именно заради това администрацията няма проблем в социалната сфера, тъй като сме съкратили максимално разходите”, каза още Лечков. Повечето училища са ремонтирани и предстои догазифициране в учебните заведения. Значително е намаляла и загубата на вода след подмяна на водопреносната мрежа.
”Ако ние не бяхме толкова находчиви и ако не бях толкова настоятелен, нямаше да успеем да си свършим работата в тази посока”, коментира кметът. „Известно е на всички, че в кварталите възникваха аварии във ВиК мрежата и загубите на вода бяха не малко. По бул. „Георги Данчев” почти всеки месец имаше авария. Течове имаше често и по булевард „Стефан Стамболов”, където също спомогнахме за намаляване на загубата на вода, без да влизат директно пари при нас, нито сме започнали да плащаме по-малко”, подчерта Йордан Лечков. Градоначалникът изтъкна, че нито един град не би могъл да се похвали с това, което е направено до този момент в Сливен . Градът е единственият, в който се влагат пари за канализационна мрежа. Със средства от заем са подменени и главни водопроводи. Поет е и ангажимент за продължаване строителството на пречиствателната станция за питейни води на Сливен.