mmsЗадължително застраховане на спортистите аматьори и професионалните спортисти влиза в сила от 2021г.. Изискването е заложено в Закона за физическото възпитание и спорта (чл.28.ал.1 т.7).

Новите правила налагат едногодишна застраховка „ Злополука на спортист“ да е сключена при картотекирането на даден състезател в БФЛА. Минималният риск за който трябва да бъде застрахован спортистът е - смърт вследстви злополука, настъпила по време на състезания и тренировки;  трайна загуба на работоспособност вследстве злополука, настъпила по време на състезания и тренировки.  
По желание на спортиста всеки може да си направи застраховка и на допълнителни рискове.