studentiОт предстоящата учебна година Националната спортна академия „Васил Левски“ започва обучение по една от най-търсените професии – „Медицинска сестра“. Заедно с тази специалност в образователно-квалификационна степен „бакалавър“  висшето спортно училище ще предложи и още едно ново направление – „Уелнес и СПА консултант“.

Обучението за „Медицинска сестра“ ще се провежда в редовна форма с продължителност 8 семестъра (240 кредита) по съвременни учебни планове и програми, отговарящи на единните държавни изисквания и на европейските стандарти.

„Медицинските сестри са изключително дефицитни на пазара на труда. Това са търсени специалисти без, които системата на здравеопазването не може да функционира. Ние реагирахме адекватно на тази обществена необходимост. Разкриването на тази специалност, точно в НСА си има своите мотиви – при нас се извършва традиционно обучение, вече над 75 години, в една друга здравна специалност и това е физиотерапията или кинезитерапията. От гледна точка на обучението има голяма съпоставимост между двете специалности. Ние не сме тръгнали от нулата, не сме университет, в който няма традиции в обучението на специалисти от сферата на здравеопазването“, това сподели за БНР проф. Иван Мазнев, зам. ректор по учебната дейност в НСА.

Студентите, който изберат да се обучават в специалността „Медицинска сестра“ ще имат възможността да практикуват в най-добрите държавни и частни лечебни заведения като УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, УМБАЛ „Токуда“, УМБАЛ „Софиямед“ и др. За специалността могат да кандидатстват и жени и мъже, каквато е световната практика.

„Завършилите този профил придобиват квалификационно-образователна степен „Бакалавър“. Образуването, което получават е признато във всички страни от Европейският съюз, а и в световен мащаб. Това дава възможност на завършилите да се реализират не само в България, но и в чужбина“, уточни проф. Мазнев.