l_atl_skokМинистърът на младежта и спорта Димитър Илиев утвърди Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици от V до ХІІ клас през учебната 2023/2024 г. и финансов план за тяхното осигуряване със средства в размер на 1 084 730 лева. С увеличаването на средствата от предстоящата учебна година учениците от ХІ и ХІІ клас ще могат да участват и да се състезават и в индивидуалните спортове, а не само в колективни. За реализиране на Ученическите игри за учениците от V до ХІІ клас през учебната 2023/2024 г. от бюджетите на Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката са осигурени общо 1 521 610 лева, което е почти 50% повече от предоставените средства за изминалата учебна година.

Предприетите действия са част от активностите по изпълнението на един от водещите приоритети за екипа на министър Илиев за насърчаването на масовия спорт. С цел повишаване качеството на провеждане на ученическите игри Министерството на младежта и спорта увеличи с 30% средствата за хонорари на главното ръководство, съдиите, длъжностните и медицинските лица, обслужващи състезанията. Осигурени са също допълнителни средствата за организационни разходи, в т.ч. за командировъчни за съдийските състави и за лицата, осъществяващи организационна дейност при подготовка и провеждане на състезанията.

С финансовите планове, утвърдени от министъра на младежта и спорта и министъра на образованието и науката, са осигурени повече средствата за храна и пансионат на участниците във финалните състезания, като увеличението е съответно от 20 лева на 40 лева и от 60 лева на 80 лева. С утвърдените от министъра на младежта и спорта правила се дава възможност за учениците в първите три етапа на игрите да участват в повече от един вид спорт, като при съвпадение на датите на провеждане на състезанията, учениците сами избират спорта, в който да се състезават. Единствено във финалния етап на игрите, където състезанията се провеждат по едно и също време за всички спортове, учениците ще участват само в един спорт.

Правилата са съгласувани с българските спортни федерации по видовете спорт, включени в програмата на ученическите игри, след като заместник-министърът на младежта и спорта проф. Даниела Дашева проведе работна среща с тях за обсъждане на организационни и спортно-технически въпроси. С тяхна помощ и със съдействието на регионалните съдийски комисии ще се осигуряват съдиите за провеждане на състезанията от отделните етапи. Ученическите игри са най-масовата спортна проява за ученици с приблизително 80 000 участници годишно от три възрастови групи – V-VІІ, VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас. Провеждат се в четири етапа – вътрешноучилищен и общински, областен, зонален и финален, по пол и дисциплини от 8 вида спорт - волейбол, баскетбол, хандбал, футбол 7, лека атлетика, бадминтон, тенис на маса и шахмат, като до момента за учениците  от V до Х клас състезанията се провеждаха по всички посочени спортове, а за ХІ и ХІІ клас само в колективните.

Правилата за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до ХІІ клас през учебната 2023/2024 г. и финансовите планове ще бъдат публикувани на сайтовете на Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката.