Stadion_v_Sliven_topnovini73 428 700 лева ще е бюджетът на Министерството на младежта и спорта за 2017 г. Сумата е с 3.42% повече от тази през изминаващата година.
Най-голямото заложено разходване е за спорта за високи постижения – 49 641 200 лв. Перото обаче е намалено с около 1 млн. лв. отколкото за олимпийската 2016-а, съобщава bgathletic.com.
Парите за спорта за учащи и спорта в свободното време са 15 423 900 лв., или увеличение с почти 2 милиона. В тази програма влизат издръжката на шестте държавни спортни училища.

Министерството на младежта и спорта очаква 26.7 млн. лв. от заложения бюджет да бъде осигурен от постъпленията от Българския спортен тотализатор. Останалите 46.7 млн. лв. ще дойдат от държавния бюджет и други бюджетни организации.

Разходите заложение по бюджетни програми на Министерството на младежта и спорта за 2017 г.:

1.Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време - 15 423 900 лв.

2. Политика в областта на спорта за високи постижения - 49 641 200 лв.

3. Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти - 3 158 500 лв.

4. Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта - 259 800 лв.

5. Политика в областта на младите хора 3 287 600 лв.

6. Бюджетна програма "Администрация" 1 657 700 лв.