Sp_uchiliste_sgrada15 ученици от спортовете борба и самбо заминават днес за Испания за участие в нов проект, който дава възможност на  възпитаниците на  Спортно училище "Д. Рохов" - Сливен,  изучаващи специалност "Спорт" професия "помощник-треньор" да повишат професионалните си знания и умения.

Предвидени са практики и в Италия по спортовете джудо и футбол в реална работна среда, които ще дадат възможност за усъвършенстване на компетенциите учениците и за превръщане на спорта в професия. Участниците в двата потока мобилности ще бъдат обучавани от учители по спорт и треньори с най-висока степен на квалификация в една от двете приемащи партньорски организации: Асоциация Луче - Италия и "Джудо клуб Канет" - Испания.

В продължение на три седмици  през учебната 2016/2017 г. преминалите през селекция и предварителни обучителни дейности ученици ще усвояват теоретични знания и треньорски практики по борба, джудо, самбо и футбол в два модула - за подрастващи до 15 години и за деца до 10 години, ще организират и проведат контролни срещи по футбол и състезания по джудо, самбо и борба, което ще им предостави възможността на получат допълнителна квалификация по професията "организатор на спортни прояви и събития".

В страните-домакини ще се провеждат часове по италиански и испански език, в края на мобилността българските участници ще положат изпити и ще получат сертификати за придобити езикови компетенции. Учителите по специални предмети и по спорт от Италия и Испания ще споделят своя опит с българските си колеги, ще усвоят иновативни европейски практики, които да мотивират учениците за учене и спортуване, да предотвратят отпадането от училище и намаляването на младежката безработица.