Daniela_Dasheva_sp_minПрофесор Даниела Дашева е новият министър на младежта и спорта в служебния кабинет на премиера проф. Огнян Герджиков. Официалната смяна на властта е в петък. Тогава президентът Румен Радев ще разпусне и парламента.

Дашева, която има редица научни публикации, е завършила Учителския факултет на ВИФ „Георги Димитров” (НСА), с втора специалност треньор по баскетбол.

През 1991 г. защитава докторска дисертация, през 2004 г. защитава дисертация за научната степен „Доктор на педагогическите науки“.

От 1991 до 1994 г. е преподавател във Висшето училище по Физическо възпитание и спорт в гр. Мостаганем, Алжир, след което придобива магистърска степен по спортна психология към Католическия университет в Льовен, Белгия.

От 2001 г. е ръководител на катедра “Теория на спорта” и член на Академичния и Научния съвет на НСА. От 2006 г. е професор по Теория и методика на спортната тренировка. От 2008 г. до февруари 2012 г. е зам. ректор по Международна дейност и европейска интеграция на НСА

От 2012 г. е зам. ректор по научната, международната и проектна дейност на НСА.