CSKAТъргът за активите на ПФК ЦСКА АД ще се проведе на 30 март (четвъртък) от 13:00 часа на "Армията", съобщи съдът. Начална­та продажна цена на продава­ното имущество е 1 646 325 лв. Предложения се подават от 13:00 до 14:00 часа в деня на продажбата. Обявяването на офертите ще стане в 14:00. Ако има равни такива, се провежда търг с явно над­даване, в противен случай пе­чели най-високото предложе­ние, пише "Тема Спорт".

Имуществото се продава като цяло и включва следните активи: недвижимо имущест­во (земи) на стойност 490 410 лв. Движими вещи за 47 190 лв. Екипи за 16 080 лв. Активи (стоки) за 8970 лв. МПС-та за 23 790 лв. Вземания за 88 000 лв. и търговски марки (ембле­мите на ЦСКА) за 971 705 лв.

Кандидат-купувачите трябва да внесат задатък в размер на 10% от общата сума до 17:00 часа на 29 март.

"В цената не е включен ДДС и такъв не се дължи. Върху част от имуществото има вписан залог и възбрани. Кан­дидат-купувачите могат да получат информация и да преглеждат книжата след предварителна заявка на телефон 0886 975 389, а огледът на включените за продажба активи се извършва по мес­тонахождението им след предварителна заявка за ог­лед", съобщават от съда.