Ministerstvo-na-sportaДо 23 март Министерството на младежта и спорта приема предложения за промяна в Наредба N2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри. Документът е публикуван на сайта на ММС и е отворен за обществено обсъждане. Предложения се приемат от всички заинтересовани.

Проектодокументът за новата Наредба N2 е изготвен от работна група, сформирана по инициатива на министър Даниела Дашева. В нея участват представители на НСА „Васил Левски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Българския олимпийски комитет, спортни федерации и Министерството на младежта и спорта.

Сред промените, предложени от работната група, са въвеждането на минимални изисквания за професионална квалификация и наличието на професионален опит, предвидени за заемане на длъжностите по наредбата. Повишават се изискванията за продължаване квалификацията на кадрите, заети в системата на физическото възпитание и спорта. Те включват задължително участие в курсове, семинари и други форми на обучение. Работната група предлага лицензираните спортни организации да следят за повишаването на квалификацията на кадрите си и да приемат правила за тяхната оценка. Лицензираните спортни федерации ще издават треньорски карти, чрез които ще се идентифицират спортно-педагогическите кадри в системата на физическото възпитание и спорта. Експертите предлагат срокът за въвеждане на промените по новата Наредба да бъдат четири години след приемането й.