kros_3__mart_startРегионална здравна инспекция – Сливен в изпълнение на „Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести” – фактор физическа активност, организира анкетно проучване за изследване на  физическата активност и информираност сред ученици от четири училища в Сливен. Проучването ще се проведе в периода май-юни 2017г.

За повода се организира и спортен празник под надслов -  „Движение за здраве, сила и настроение” с ученици от ОУ „ П. Хитов” -  Сливен.

Празник на Здравето, чрез движение и спорт за баба, дядо и внуче – „ Хайде на игра” ще се проведе на  16 май в градския парк на Нова Загора, съвместно с Община Нова Загора.

Ниската физическа активност, заедно с тютюнопушенето и нездравословното хранене представляват важни по значение рискови фактори за хроничните незаразни болести.

По данни на Световната здравна организация над 60% от населението на Земята не са физически активни в такава степен, която може да бъде полезна за тяхното здраве. Установено е, че с нарастване на възрастта физическата активност значително намалява.

България не прави изключение. По данни на Национално изследване за факторите на риска за хроничните незаразни болести сред населението (25-64 г.), над 80% от анкетираните са с недостатъчна физическа активност.

Това налага планирането и реализирането на дейности за здравословни промени в начина на живот и включването на физическата активност като задължителен елемент на националната здравна политика - важна съставна част от общественото здравеопазване.