sp_klubove_kmet14 спортни клуба на територията на Община Сливен парафираха договорите си за ползване на общинската спортна база. Срокът е за три години. Два са новите клубове, които се присъединиха към голямото спортно семейство с договор към общината – КСТ „Туида” и СК „Шампион”.

След парафиране на контракта, се проведе среща с общинското ръководство и се поставиха част от проблемите.

Кметът Стефан Радев увери присъстващите, че и през следващия период на договора, базата ще се ползва безвъзмездно, като общината поема консумативите, като ток, вода и отопление.

Община Сливен е една от малкото в страната, която е стопанин на спортната база и я отдава без заплащане на клубовете, сключили договори и отговарящи на определените изисквания за целта.

Голяма част от присъстващите на срещата изразиха благодарност към разбирането и подпомагането на сливенския спорт.

Кметът посочи, че подписаните нормативни документи и условията към тях трябва да се спазват. Общината поетапно изпълнява поетия ангажимент. Желанието е за много повече като финансиране, но на тоя етап е такова моментното състояние.

„Всички знаете, какво е дисциплина и какво означава тя да се спазва, за да има успех”, каза още Радев.

Треньори и председатели на спортните клубове поискаха да се помисли за алтернативно отопление на спортна зала „Младост”, която се ползва за подготовка от най-много спортове.  През следващата година се очаква и значителен ремонт на спортна зала „Асеновец”, която също е за тренировъчни нужди.
Предложено бе в залите да се ограничи достъпа на родители, както е по всички по-големи градове и клубове в страната.

На този етап представителна спортна зала в Сливен няма да има. Обсъждан е проект, но сега целта е да се реновира и поддържа вече съществуващата.