zala_Stanka_Zlateva18_Upi2Промяна по плана на парк „Юнак”, около новоизградената зала по борба, ще гласуват общинските съветници на редовното си заседание утре. Предложението е направено от Сдружение „Спортен клуб по борба Станка Златева” за безвъзмездно благоустрояване около завършената на първи етап и вече функционираща спортна зала за борба.

Към настоящия момент част от предложеното благоустрояване - алеи, озеленяване, пейки, чешма и др.,е реализирано като част от одобрения  проект за “Спортна зала по борба”, но друга част от благоустройствените дейности са предвидени в съседния парцел, като за целта се изисква  да бъде изменен действащия ПУП на парк „Юнак”.

„Инфраструктурата около залата по борба да бъде по-добре изградена, като се иска ОбС Сливен да даде разрешение затова”, поясни по темата председателят на местния парламент Димитър Митев.

  • zala_Stanka_Zlateva_Upi18

„Заявеното предложение е съвместна инициатива с клуба по лека атлетика, за да може терена да се ползва от състезателите за тренировки за тласкане и хвърляне. Ще се изгражда със собствени средства, което е похвалното”,  добави Деян Дечев – зам.председател на ОбС Сливен.