olimpicsTроен спад в приходите, драстично намаляване на собствения капитал и загуба от 344 000 лева за последната година. Това показва отчетът на дейността на Българския олимпийски комитет (БОК) за 2017 г., представен по време на годишното общо събрание на организацията.

През финансовата година дружеството е имало разходи за 2.763 млн. лева. Това е с 26% по-малко, отколкото през 2016 г., когато разходите са били 3.741 млн. лева. В същото време обаче приходите на олимпийския комитет намаляват с цели 37% - от 3.86 млн. до 2.419 млн. лева.

Най-голямата част от приходите на БОК идват от Международния олимпийски комитет (МОК) - 1.279 млн. лева. Целевото финансиране от спортното министерство е 851 000 лева, а постъпленията от спонсори и собствени приходи - 230 000 лева.

От членски внос в БОК са постъпили 24 000 лева, а печалбата от стопанска дейност за 2017 г. е 31 000 лева. Те произтичат от договор за реклама с БМВ срещу предоставяни под наем два леки автомобила и отдаване под наем на дворно място. Договорът е прекратен през настоящата година.

Основната част от разходите влиза в графата "Подпомагане на развитието на спорта" - 1.635 млн. лева. Най-много са изразходвани за олимпийски стипендии за зимните игри в Пьонгчанг - 349 000, държавните маратони в София, Варна, Стара Загора, Русе и Бургас - 250 000, както и участията в зимния (238 000) и летния (227 000) европейски младежки фестивал, които се проведоха съответно в Ерзурум и Гьор.

За младежкия фестивал "Олимпийски надежди" в Албена са отделени 178 000 лева, а за зимния в Осогово - 107 000. Разходите за подпомагане на спортни прояви и събитие са 167 000 лева, а за курсове за треньори - 91 000.

За популяризиране на олимпийските идеи и ценности са изразходвани 261 000 лева, от които 90 000 за образователна и информационна дейност, а останалите - за различни конференции. Международната дейност е струвала на организацията 66 000 лева, от които 30 000 за командировки и 30 000 за посрещане на гости. За олимпийски пенсии са отделени 50 000 лева, а за организационна и рекламна дейност - 111 000.

Административно-стопанските разходи са 564 000 лева. От тях 226 000 са за заплати при среден персонал от 13 души. Приходите на БОК за 2017 г. са с 248 000 по-малко от очакваните, а разходите - с 322 000 повече от предвиденото. Собственият капитал на дружеството е намалял от 577 000 до 233 000 лева. Основният фактор е формиране на отрицателен резултат от регламентираната дейност за текущата година, отчитат от БОК.
Активите на олимпийския комитет към 31 декември 2017 г. са 1.51 млн. лева, което е с 81% повече спрямо предходната финансова година. Основният дял от активите са парични средства в размер на 569 000 лева, което е с 96 000 повече спрямо предишния отчетен период.

Пасивите на организацията обаче се покачват с 470% до 1.277 млн. лева.
През 2018 г. Българският олимпийски комитет планира да се вмести в бюджет от 4 млн. лева. Половината от тях ще бъдат осигурени от Министерството на младежта и спорта.

Очакваните постъпления от олимпийското движение са 1.3 млн. лева, а от Европейската комисия по програмата "Еразъм спорт +" - 400 000 лева. Прогнозните приходи от спонсорство са 252 000 лева. /dnevnik.bg