St_X_Dimitar_slС 3 гласа „за“, 15 „против“ и 15 „въздържал се“ Общински съвет - Сливен не прие повторно гласуваното днес предложение за замяна на концесионера на стадион "Хаджи Димитър".

По договора за концесия между Община Сливен като концедент и ГД ДЗЗД „Спорт палас“ в качеството на концесионер не се прие правоприемник да бъде  „Спорт палас“ ООД, при условията на универсално правоприемство.

Председателят на Общинския съвет Димитър Митев обясни, че след като решението не е прието повторно, то няма да породи правни действия.