Futbolen_turnir_deca18Училищните отбори  от Самуилово, Гавраилово, Тополчане и кв. „Речица“ премериха сили във финала на Петия есенен футболен турнир. Срещите се изиграха на площадката до зала ,,Асеновец”.

Първото място завоюва отборът на кв. ,,Речица”, следван от отбора на Тополчане. Третото място остана за отбора на Самуилово, а на четвърто място се класира училищния отбор на Гавраилово.

Купите и наградите на финалистите връчи заместник – кметът Пепа Чиликова. Тя поздрави участниците в турнира за усилията и подготовката, която са положили.

В турнира се включиха общо 12 отбора от училища в населените места от общината.

Организаторитса Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Община Сливен.