orientirane_11_18В изпълнение на дейностите по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 година, на 01.12.2018, Регионална здравна инспекция – Сливен, ще се включи в инициативата на СКО „Сини камъни“ -  "Сливен Спортува 3/5km- RUN“.

Ниската физическа активност е един от основните фактори на риска за възникване на хронични незаразни болести(сърдечно-съдови заболявания, диабет,хронична обструктивна белодробна болест и злокачествени заболявания). Обездвиженият начин на живот е широко разпространен сред всички възрастови групи на населението в България. Това е и една от основните причини за социално значимите заболявания на съвременния човек.

Инициативата е за всички граждани, които искат да повишат своята физическа активност.Маршрутът е 3 и 5 км, за да може да е по-достъпен. Няма ограничения за възрастта.

Дата: 01.12.2018 година

Място: Пред лекоатлетическата зала в парк „Юнак“

Час: 9,45ч. (начало-10,00 ч.)