Silvia_NikovaС приключване на спортно-състезателната година се организира традиционната анкета за определяне на 10-те най-добри спортисти, най-добър треньор, най-добър отбор от колективните спортове, най-добър спортист с увреждания и „Бъдеща звезда“ на Община Сливен.

Спортистите   ще бъдат определени след направени предложения от спортните клубове до експертна комисия, която ще обработи резултатите на номинираните и ще изготви класацията съгласно регламент, който се гласува при единодушие.
Тази година в комисията са представители от спортовете футбол, борба, лека атлетика, вдигане на тежести, джудо, бокс, карате, акробатика, колоездене и баскетбол.

Очаква се комисията да се събере и да разгледа номинациите след две седмици, когато ще са приключили всички международни състезания.

А до края на този месец документите за номинации е необходимо да се входират в деловодството на Община Сливен. Те трябва да съдържат членска карта на състезателя, заверена за съответната календарна година, заверен протокол /копие/ от състезанието, в което е заел призово класиране и наименование на интернет адреса на спортната организация, където са публикувани.


Повече по темата в интервю със Силвия Никова, екперт по спорт в Сливенска община: