Logologo_sportno

Спортно училище „Димитър Рохов“ започна работа по проект на програма „Еразъм +“ на тема „Английски език, спорт и технологии в нашето училище“.

Проектът ще се изпълнява от 01.06.2019 до 30.05.2020 г. и включва участието на учители и педагогически персонал в три структурирани курса във Великобритания, интегриране на придобитият опит в учебните часове и разпространение на проектните резултати на територията на училището и извън него.

Дейностите по проекта ще повишат уменията и компетентностите  на участниците в следните области: използване на технологии в организацията на учебния процес; интерактивни практики в обучението по спорт; повишаване на езиковите компетенции, с цел обмен и прилагане на добри европейски практики за обучение в сферата на образованието; изграждане на устойчиви връзки с колеги от други европейски държави.

Участниците се ангажират с популяризиране на програма Еразъм + и споделяне на придобитите знания и опит.