ask_sliven__deca_19Успешно приключва програмата“Спорт за децата в свободното време 2019г.", реализирана от АСК „ Джудо“ Сливен и Министерството на младежта и спорта , в партньорство с ОУ „ Хр. Ботев „ гр. Сливен с директор Денко Делчев.

Осигурените от  министерството финансови средства са за безплатно провеждане на тренировки по джудо, екипировка – джудо екипи  и хонорар за треньора и медицинското лице.

През годината над 50 деца се включиха в програмата чрез редовни занимания, безплатно в залата по джудо в  ОУ „ Хр. Ботев" Сливен . За децата  бяха организирани три състезания по джудо, като на успешно завършилите програмата ще бъдат връчени сертификати на 17.12.2019г.

Клубът има реализирани 6 проекта по програмата през последните години и  кандидатства по тази програма и за 2020г.