apostil-slav4ev0-640x425Председателят на съдийската колегия към Българска федерация лека атлетика проф. Апостол Славчев бе определен за втори мандат за заместник-ректор по качеството на образованието и акредитацията на Национана спортна академия „Васил Левски“. Академичният съвет на научното заведение обяви това решение след първото си заседание за годината.

Другите заместник ректори на НСА са професор Татяна Янчева, която ще отговаря за научната и международна дейност и професор д-р Иван Мазнев, който ще се грижи за учебната работа.

На изборите за ректор в края на 2019-а година за ръководител на НСА бе избран професор Николай Изов, който бе заместник-ректор по учебната работа в екипа на проф. Пенчо Гешев (ректор в периода (2012-2019).