pluven_basejn_12-to__21gНа свое редовно заседание днес местният парламент в Сливен одобри изменението на общинския бюджет. Като основен мотив за това кметът Стефан Радев посочи сумата от близо 80 хил. лв., която ще бъде отделена от резерва на бюджета за плувния басейн в ОУ „Елисавета Багряна“.

„Основната ни идея е да продължим с ремонта и модернизацията на плувното съоръжение. Предвиждаме подмяна на изолацията и плочките в самото корито на басейна. Ще бъдат подменени и допълнителните технически системи. Сега осигуряваме тези пари, за да възложим проектирането на посочените дейности. В тази връзка, до края на годината вероятно ще предложим още една актуализация“, конкретизира кметът Радев. Той изчисли, че общата сума за тези дейности възлиза на около 200 хил. лв. Изменението на бюджета касае и постъпили искания от кметове на населени места за ремонт на уличната мрежа и изграждане на системи за видеонаблюдение в няколко села. Сред тях са Крушаре, Скобелево, Тополчане, Трапоклово и др. Средства от общинския бюджет ще бъдат насочени и в облагородяване на междублокови пространства в различни части на града“, конкретизира кметът Радев.

На днешната юнска сесия подкрепа получи и изменението на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Сливен и издаване на сертификати клас В. То се налага във връзка с приетия тази година План за интегрирано развитие на Община Сливен 2021 - 2027 г.

Сред одобрените днес предложения попаднаха промяната в състава на Комисията по символика, приемане на годишния финансов отчет на „Пътнически превози“ ЕООД Сливен за 2020 г., както и избор на управител на „Дентален център-1 Сливен“.

Местният парламент гласува още упълномощаване на представител на община Сливен за участие в Общото събрание на „ВиК Сливен“ ООД. Беше определен и представител на общината, който да участва в заседание на  общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК Сливен“. Подкрепа получи и Програмата за работата на общинския съвет през третото тримесечие на 2021 г.

Общинските съветници не постигнаха съгласие по едно от предложенията и то бе отложено за следваща  сесия. Общо 47 точки бяха разгледани и гласувани на днешното заседание. Те включваха още обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, одобрение и изготвяне на подробни устройствени планове, прекратяване на съсобственост, отпускане на финансови средства и помощи на граждани.