Sinya_zona_slВ експлоатация от 1 август ще бъдат въведени нови отсечки, включени в Синята зона на Сливен, съобщиха от Общината.
Това са районите, намиращи се между ул. „Г.С.Раковски“, ул.“Антим 1“ и ул.“Михаил Колони“, а именно - ул. „Ген. Столетов“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Добри Чинтулов“ и ул. „Иван Александър“. Те са включени в Синя зона от нейното създаване, но таксуването започва от 1 август тази година.

В тази връзка живущите по постоянен адрес в този район вече могат да подават заявление в Общината за издаване на стикер по образец и да се възползват от преференциалните условия за паркиране, които са следните:
Месечен абонамент за първи автомобил - 10,00 лв.
Месечен абонамент за втори автомобил - 20,00 лв.
Месечен абонамент за трети и всеки следващ автомобил - 30,00 лв.
Годишен абонамент за първи автомобил - 70,00 лв.
Годишен абонамент за втори автомобил - 140,00 лв.
Годишен абонамент за трети и всеки следващ автомобил - 210,00 лв.

Работното време на Синя зона е от 08:30 ч. до 17:30 ч.  през работните дни.

Желаещите да се възползват от тези абонаменти трябва да отговарят на следните условия - Жилищният имот да попада в зона за почасово платено паркиране; Имотът да е обособен като жилищен и да се използва за жилищни нужди; Лицето да е с постоянен адрес, идентичен с адреса на имота; Да ползва автомобил по силата на собственост или друго правно основание;  При условие, че лицето ползва автомобил по силата на правно основание, различно от правно основание „собственост“, да са вписани в свидетелството за регистрация на автомобила в сектор С.3;  Постоянният адрес на собственика или ползвателя на МПС да е идентичен с адреса, вписан в свидетелството за регистрация на МПС в сектори С 2.3 или С.3.

Заявленията се подават в Общината, за издаване на стикер по образец. Към заявлението се представят следните документи:  Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес;  Свидетелство за регистрация на МПС;  Документ, удостоверяващ друго правно основание.