20210802_120954Проект на  „Генерален  план за организация на движението на гр. Сливен“, предлага на вниманието на гражданите Община Сливен. Той е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане на нова по-ефективна организация на движението в град Сливен – автомобилно, пешеходно и велосипедно, следствие на непрекъснато нарастващия брой автомобили, която да съответства както на съществуващата улична мрежа и направените ремонти, така и на интензивността на движение.

За целите на Генералния план Сливен е разделен на 15 района и се оформят три вида транзитно движение по съществуващите улици. Предвижда се изграждане на още 8 нови кръгови кръстовища, няколко нови улици, които да облекчат автомобилния поток от главната улична мрежа. Търсят се възможности и за решаване на проблема с паркирането в активните ленти за движение, което затруднява движението на превозни средства из града. Ограничението на скоростта в града остава 50 км/час, като се предвижда и въвеждане на скорост от 30 км/час в жилищните зони. Планът разглежда и масовия градски обществен транспорт, местоположението на нови и съществуващи спирки, както и маршрутите на различните видове транспорт.
С него се предвижда създаване на мрежа от велосипедни пътища с цел стимулиране използването на велосипеда като транспортно средство.

Описани са и всички съществуващи и бъдещи паркинги и паркоместа във връзка с въвеждането на платената зона за паркиране. В графичната част са добавени схеми с режими за движение на определени видове пътни превозни средства и режими за престой, паркиране и изпреварване, съгласно изискванията на чл. 12 от Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организация на движението по пътищата.

До 2 септември 2021 г. могат да се изпращат в писмен вид становища, предложения и възражения на следния електронен адрес:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.