Ob_Suvet_Sl_02_21С 23 гласа „за”, 10 „против” и 3 „въздържал се” ОбС Сливен прие Бюджет’21 на общината. Основният финансов документ на Община Сливен за настоящата година се равнява на почти 133 млн. лева. Съществена промяна има в разходната част, заради това, че не предстои възстановяване на безлихвения заем от държавата, които вече е погасен. В тази връзка кметът Стефан Радев определи бюджета, като по-спокоен от този в преходната година, предвид по-малкото задължения, които общината има да покрива и още по- изпълним от досегашните бюджети.

Радев добави, че има и рискове, свързани с икономическата ситуация и неблагоприятно развитие заради коронавируса и свързаните с него икономически трудности, които може да настъпят, но са предвидени буфери в бюджета, които могат да помогнат при негативно развитие на процесите.

„Предвидено е увеличение във всички сфери, в които Общината оперира, като най-сериозен ръст е предвиден в разходите за възнаграждения в здравната и образователната сфера, както и за възнагражденията на администрацията“, посочи кметът. Той информира още, че се предвиждат сериозни инвестиции в направленията, свързани с общинската инфраструктура и екологичния транспорт. По думите му сериозен ръст се отчита и в средствата, предвидени за спортната инфраструктура заради закрития басейн вОУ „Елисавета Багряна“, който Общината ще стопанисва.

„Съществуват и рискове, свързани с икономическата ситуация и възможности за неблагоприятно развитие и заради пандемията от коронавирус, и заради последиците от нея. Затова сме предвидили сериозни буфери от финансови запаси като гаранция, че ще продължим да изпълняваме функциите и целите на Община Сливен“, обобщи кметът Стефан Радев.