Д.ЧинтуловНа основание чл. 59, ал..1, 3 и 4 от Наредбата за символиката на Община Сливен /Решение № 674/29.09.2005 година, изменена и допълнена с Решения №№ 134827.03.2008 г., 159/08.05.2008 г. и Решение № 427/30.01.2009 г. на Общинския съвет – Сливен/

Община Сливен

разкрива процедура за номинации за:

· Награда за литература и изкуство „Добри Чинтулов” – присъжда се за високи художествени резултати в областта на литературата и изкуството, на творци със значителен принос за духовното развитие на Сливен и Сливенския край

· Награда „Д-р Иван Селимински” – присъжда се за цялостен принос за постижения в публицистиката, историческо-краеведческата дейност и опазването на културно-историческото наследство на Сливен и Сливенския край

· Награда за стопанска инициатива „Добри Желязков” – присъжда се на бизнесмени, ръководители на фирми и организации, осъществяващи дейност на територията на община Сливен, за постигнати резултати в стопанската дейност за периода 1 октомври на предходната година – 1 октомври на текущата година.

· Награда „Милосърдие” – присъжда се за дългогодишна дейност, проявен професионализъм, научни достижения и висока гражданска отговорност в областта на здравеопазването и социалната политика на Община Сливен.

Кандидатури за наградите се предлагат от неправителствени и граждански организации, творчески обединения, както и от други културни организации на територията на общината, социални и лечебни заведения и институти. Всяка организация има право на едно предложение.

Предложенията в писмен вид, съпроводени с творческа биография на предложените лица, се приемат в деловодството на община Сливен до 01.10.2010 година вкл. За изпратените по пощата важи датата на пощенското клеймо.

Обществени комисии /чл. 2, ал./4/, т. 1, 3 и 4, и чл.7 от Наредбата за символиката на Община Сливен/ ще изберат носителите на наградите на Община Сливен за 2010 г.

Наградите ще бъдат връчени на тържествена церемония в навечерието на празника на Сливен – 26 октомври, Димитровден.

За допълнителна информация: Дора Ескидарова – началник отдел „Култура и вероизповедания” на тел. 044 /611220, GSM 0896 788823; e-mail: eskidora @ abv.bg., Мария Динкова – 044/611123.