kmet_zali_ulica_nev400-метровата отсечката, която свързва кръговото кръстовище по ул. Георги Данчев” с булевард „Стефан Стамболов” и преминава покрай спортните зали в района, бе открита официално днес.
Стойността на обекта се равнява на около 650 хиляди лева, каза кметът Стефан Радев, който заедно със заместника си Камен Костов официално представиха новата улица.

Правата отсечка е предпоставка за преминаване с по-висока скорост, но на този етап не се предвижда поставяне на изкуствени  неравности  или т.н. „легнали полицаи” за ограничаване на движението,  обяви кметът.
Новоизградената  улица е в непосредствена близост до залите, където спортуват деца на различна възраст и е натоварена откъм движение.

„Опитваме се да създаваме организация в града, която да успокоява движението без изграждане на нови „легнали полицаи”. Надяваме се да не стигаме до този вариант. Ще се опитаме да реагираме с вертикална сигнализация, така че да държим скоростта под контрол”, коментира Радев.
Той призова шофьорите да спазват ограничението на скоростта.

Кметът сподели, че в района предстои да се осъществи нов проект, свързан с новоизграждащия се храм "Света Петка”, който включва озеленява и благоустрояване на терена около църквата.

Чуйте на https://darik.bg/bez-izkustveni-neravnosti-po-novata-ulica-do-sportnite-zali-v-sliven