zala_MladostС около 40 процента се увеличават средствата за подпомагане на спортните клубове в Сливен, в сравнение с миналата година. Сумата за 2023 г. става 350 000 лева. Отделно Общината продължава да поема издръжката на спортните бази, която на година е около половин милиона лева, като в тази сума не е включена издръжката на плувния басейн. Това обяви кметът Стефан Радев.

Той коментира днес Инвестиционната програма за 2023-та година, която беше приета от Общинския съвет. Tя възлиза в размер на 23 893 299 лв. Разпределена е във всички сфери, най-вече в инфраструктурата..

Инвестиционната програма на Община Сливен до края на 2023 година беше приета от Общинския съвет.

„Тази година все още не е приет държавният бюджет. Беше  продължено действието на Закона от 2022 година. Респективно, общините не приемат своите бюджети, докато не се приеме държавният. Въведоха се някои правила, че все пак можем да правим определен вид разходи с приемането им със списък или други решения на Общинския съвет. Такива са инвестиционните разходи“, поясни Стефан Радев.

Програмата включва обекти за строителство и основен ремонт  - на детски градини, детски площадки, на улици, мостови съоръжения, отводняване на междублокови пространства и улици, проектиране и изграждане на сондажни кладенци и поливни водопроводи и други обекти. Предвижда се финансиране на дейности за енергийна ефективност, надграждане на системата за видеонаблюдение в града и по населените места, както и подобряване на осветлението.

„Предвидили сме обекти, за които от години се работи. Важна е реконструкцията на кръстовищата на булевардите „П. Хитов“ и „Ст. Стамболов“ и „Илинденско въстание“ и „Бургаско шосе“, където ще се изградят кръгови движения. Важен обект за нас е новата улица, която ще преминава през бившия зенитен полк.  Доволен съм, че Министерският съвет промени решението си по казуса и така се задвижи механизмът по проекта. Предвидени са средства за проектиране и изграждане на собствената фотоволтаична централа, за която сме на етап финални съгласувания на вече изработения технически проект“, каза Стефан Радев.

В програмата е включено изграждане на физкултурни салони за ППМГ „Добри Чинтулов“ и ПГПЗЕ „Захари Стоянов“. Проектът е на етап съгласуване с Министерството на културата.

Чуйте на https://darik.bg/uvelichavat-s-okolo-40-sredstvata-za-podpomagane-na-sporta-v-sliven-