mmsЗа да се осигури възможност повече спортни клубове и туристически дружества да получат финансово подпомагане по пилотната програма „Спортът - начин на живот“ и да бъдат обхванати повече граждани в масови спортни и спортно-туристически състезания, със заповед на министъра на младежта и спорта е открита нова процедура за кандидатстване. Крайният срок за постъпване на проектните предложения в ММС е 12 февруари 2024 г.

Във фокуса на програмата е подобряването на условията за организиране и провеждане на масовите спортни състезания, осигуряване на възможност на граждани над 18 г. да участват в тях и да бъдат мотивирани да са физически активни. Спортните клубове и туристическите дружества ще могат да кандидатстват по програмата, ако организират състезания с минимален капацитет 250 участници.

Планираният бюджет по програмата за 2024 г. е в размер на 500 000 лева. Средствата за финансово подпомагане на проект на спортен клуб или туристическо дружество ще са спрямо броя на участниците, като:

1. За 250 и повече участници над 18 г. – до 5000 лева;

2. За 450 и повече участници над 18 г. - до 8000 лева;

3. За 800 и повече участници над 18 г. – до 15 000 лева.

Новата програма е в изпълнение на един от основните приоритети на екипа на ММС за развитието и популяризирането на масовия спорт и спортно-туристическата дейност сред българските граждани. Целта й е да насърчи здравословния и активен начин на живот, както и създаването на социални контакти чрез участие в масови спортни състезания.

 

Изискванията за кандидатстване и документите към програмата могат да бъдат намерени на сайта на Министерството на младежта и спорта в раздел „Програми“ - Програма „Спортът – начин на живот“.